Všeobecné obchodní podmínky

Při přihlášení se na webové stránky IKEMANIA.cz souhlasíte, že jste se seznámili s podmínkami a zavazujete se, že tyto podmínky budete dodržovat.
 1. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto všeobecné podmínky užívání webové stránky IKEMANIA.cz určují pravidla pro registrované uživatele na webových stránkách IKEMANIA.cz
  2. Tato pravidla jsou závazná mezi uživateli navzájem a mezi uživateli a poskytovatelem.
  3. IKEMANIA.CZ jsou internetové stránky, které jsou provozované za účelem prodeje, nákupu nebo výměny věcí pouze značky IKEA mezi koncovými uživateli. Dále IKEMANIA.cz nabízí službu dovozu zboží z obchodního domu IKEA Ostrava.
  4. Poskytovatel není odpovědný za kvalitu a dostupnost prodávaného zboží, průběh ani za výsledek transakce.
  5. Průběh transakce, platební podmínky a podmínky dopravy si určují uživatelé mezi sebou samostatně.
 2. Definice pojmů

  1. Poskytovatelem se rozumí společnost:
   SHINE FACTORY s.r.o.
   IČ: 03259200
   Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
   Zapsáno v rejstříku MS Praha C 229604
  2. Webovými stránkami se rozumí www.ikemania.cz, který vytvořil a udržuje poskytovatel.
  3. Uživatelem se stává každá fyzická osoba, která se zaregistruje na stránky IKEMANIA.cz.
  4. Profilem se rozumí soubor informací o daném uživateli.
  5. Služba „Dovezeme z IKEA“ se rozumí poskytnutí dovozu zboží z obchodního domu IKEA Ostrava.
  6. Zbožím se rozumí zejména zboží pořízené z obchodního domu IKEA, tedy zboží značky IKEA.
 3. Registrace

  1. Vkládat předměty a tím využívat službu poskytovatele může pouze uživatel, který se registroval.
  2. Při registraci je uživatel povinen vyplnit všechny požadované údaje a to pravdivě.
  3. Při registraci je uživatel povinen souhlasit s obchodními podmínkami.
  4. Při registraci uživatel souhlasí s ochranou osobních údajů.
  5. Registrace na webových stránkách je zcela zdarma.
  6. Poskytovatel nezaručuje pravdivost a správnost obsahu profilu.
  7. Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou při koupi, prodeji či výměně mezi uživateli.
  8. Všechny uživatelské údaje jsou ukládány na zabezpečeném serveru poskytovatele.
  9. Při registraci poskytovatel uživateli odešle přístupové údaje na vyplněný email.
  10. Uživatel je oprávněn požádat o zrušení jeho profilu na webových stránkách IKEMANIA.cz a to písemně na email poskytovatele uvedený v kontaktu na webových stránkách IKEMANIA.cz.
 4. Pravidla umístění zboží na webových stránkách IKEMANIA.cz

  1. Zboží se umisťuje pomocí odkazu „Vložit předmět“, uživatel je povinen popsat zboží tak, jak reálně vypadá, nedostatky, odřeniny, barvu, velikost.
  2. Pokud je zboží ještě dostupné v obchodním domě IKEA, měl by uživatel, který chce zboží prodat, napsat NÁZEV ZBOŽÍ a odkázat se na internetový katalog IKEA. Ostatní uživatelé si takto mohou přehledně zboží vyhledat.
  3. Uživatel je povinen vkládat pouze reálné fotky, pořízené svým fotoaparátem. Fotografie zboží nesmí být stažené či jinak získané z katalogu IKEA a ani žádného jiného webového portálu. Vkládané fotografie musí být majetkem uživatele. V případě, že uživatel vloží fotografie, které nejsou v jeho majetku, a vznikne tím jakákoli škoda či jinak poruší autorská práva třetí osoby, odpovídá za tuto škodu pouze uživatel.
  4. Poskytovatel neodpovídá a neručí za úplnost, pravdivost a aktuálnost popisu zboží, ani fotografie.
 5. Práva a povinnosti uživatelů

  1. Uživatel se zavazuje, že jím nabízené zboží bude v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
  2. Uživatel je povinen vyplnit osobní údaje po pravdě a uvádět detaily zboží pravdivě.
  3. Každý uživatel nese sám za sebe odpovědnost za sjednané podmínky, za cenu, dopravu či výměnu s uživatelem.
  4. Uživatel je povinen vkládat fotografie zboží pořízené svým fotoaparátem. Fotografie nesmí být staženy či jinak získány z oficiálních stránek IKEA ani z jiných webových portálu. Tím uživatel nezasáhne do autorských práv třetí osoby.
  5. Uživatel se dále zavazuje,
   a) že jím vkládané fotografie neobsahují erotické či pornografické či násilné prvky,
   b) že jím poskytované zboží nebude obsahovat reklamu či odkazy na jiné webové portály se stejným či podobným zaměřením jako je IKEMANIA.cz
   c) že data jiných uživatelů uvedená na webových stránkách nebude shromažďovat, rozšiřovat a to za úplatu i bezúplatně, a že v případě porušení této povinnosti je povinen poskytovateli nahradit veškerou škodu z toho vzniklou,
   d) že jím nabízené zboží a cena nebudou ve zřejmém nepoměru.
 6. Práva a povinnosti poskytovatele

  1. Poskytoval je oprávněn, dle jeho uvážení, zrušit a smazat profil uživatele bez udání důvodu.
  2. Poskytovatel je oprávněn smazat zboží, které není pořízené z obchodního domu IKEA.
  3. Poskytovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za provoz webových stránek www.ikemania.cz
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za uzavřený obchod ani za transakce provedené mezi uživateli.
 7. Princip fungování služby „Dovezeme z IKEA“ (Zboží se pořizuje z obchodního domu IKEA Ostrava.)

  1. Uživatel si na oficiálních stránkách IKEA vybere zboží.
  2. Uživatel je povinen si zkontrolovat dostupnost zboží v obchodním domě IKEA Ostrava.
  3. Poté uživatel vybrané zboží vloží do nákupního seznamu pomocí tlačítka „Přidat do nákupního seznamu.
  4. V pravém rohu webové stránky IKEA se nachází „nákupní seznam“
  5. Tento nákupní seznam je uživatel povinen poslat na email objednavka@ikemania.cz
  6. Do zprávy uživatel napíše, jakou si vybral dopravu
   a) osobní převzetí
   b) zaslat jako doporučený balíček Českou Poštou
   c) závoz do místa bydliště v okrese Frýdek-Místek
   V případě zvolení možností b) nebo c) dopíše adresu, na kterou chce zboží zaslat.
  7. Poskytovatel je povinen uživatele kontaktovat a potvrdit objednávku vybraného zboží, potvrdit dopravu a kontaktovat o konečné ceně vč. provize.
  8. Poskytovatel posílá zboží jako doporučený balík na dobírku dle tarifu české pošty, kde je rozhodující váha a rozměr balíku.
 8. Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel shromažďuje osobní údaje pouze v tom rozsahu, který stanovují tyto podmínky a pouze za účelem stanoveným v těchto podmínkách.
  2. Veškeré osobní údaje uvedené uživatelem na jeho profilu poskytovatel ukládá pouze v elektronické podobě.
  3. Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.
  4. Souhlas udělený uživatelem ke zpracování osobních údajů může uživatel kdykoli odvolat. Musí tak však učinit písemnou formou na email poskytovatele uvedený v kontaktu webových stránek IKEMANIA.cz.
  5. Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat informace uvedené uživatelem třetím osobám.
 9. Změna podmínek užívání

  1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit podmínky užívání webových stránek IKEMANIA.cz
  2. Poskytovatel informuje všechny uživatelé o změně všeobecných podmínek prostřednictvím informace na hlavní stránce webu IKEMANIA.CZ, kde bude uveden poslední datum aktualizace těchto všeobecných podmínek.
  3. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze podmínek užívání webových stránek při každém užití svého profilu. Každý uživatel je odpovědný za průběžné sledování podmínek užívání webových stránek IKEMANIA.cz
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  2. Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2024.